Article

Business Marketing and Finance

Bedrijfseconomie houdt zich bezig met bedrijfseconomisch handelen binnen de bedrijven. Economisch handelen betekent dat geprobeerd wordt om doelstellingen te bereiken op een zo zuinig mogelijke manier (efficiency) of met een gegeven hoeveelheid middelen de doelstellingen zo goed mogelijk bereiken (effectiviteit)(P. de Boer e.a.: Basisboek Bedrijfseconomie).

Course Content

In deze module worden twee bedrijfsfuncties behandeld die een vrij sterke relatie hebben. Dit gebeurt in het kader van het starten van een bedrijf. Een onderzoeker op dit gebied stelt dat de marketing is voortgekomen uit de bedrijfseconomie.

Omdat begrippen als kosten, waarde en winst niet toereikend bleken om cruciale managementvragen als 'Wie kopen, wat, waar en waarom te beantwoorden, zijn hier concepten, modellen en technieken uit de sociologie, psychologie en econometrie aan toegevoegd. Zo ontstond het multidisciplinaire vak marketing (S. Passet: Wat is marketing).

Marketing is een sociaal en managementproces waarin individuen en groepen verkrijgen wat zij nodig hebben en wensen, door producten en waarde te creëren en deze met anderen uit te wisselen (P. Kotler e.a.: Principes van de marketing)

 

Te behandelen onderwerpen:

  • Bedrijfsopbouw: de ondernemer, managementaspecten, juridische aspecten, marketingaspecten, financiële aspecten.
  • Finance: financiële sturing, investeren, financiering, kostencalculaties, verslaglegging.
  • Marketing: Analyse onderneming, interne analyse, externe analyse, SWOT-analysestrategieontwikkeling, operationele marketing, marketingmix.

 

Study Goals

Als u deze module heeft gevolgd heeft u kennis van en inzicht in:

1. Relevante aspecten van de start en de opbouw van een bedrijf: management, juridische aspecten, marketingaspecten, financiële aspecten.

2. De belangrijksten onderwerpen van de financiële sturing: financiering, analyse en calculatie, investeren, verslaglegging.

3. De belangrijkste aspecten van marketing voor een starter: doelgroep bepaling, concurrentieanalyse, de marketingmix, marketingrisico's, praktische instrumenten om marketing te bedrijven.

 

Education Method

Businessgame en colleges.

 

Literature

P.O. van der Meer: Ondernemerschap in hoofdlijnen, 2e druk, Noordhoff Uitgevers

Handleiding businessgame (wordt ter beschikking gesteld).

 

Assessment

Resultaten businessgame of individueel tentamen.

 

 

Contact

Drs. Johan Spaans

J.Spaans@tudelft.nl

Kamer: TBM C2.090

Mekelweg 2

2628CD Delft