SR article

Procesbeschrijving Suriname

Van 30 oktober 2016 tot 22 januari 2017 zijn drie studenten van de minor International Entrepreneurship and Development aan de TU Delft in Suriname geweest om marktonderzoek te verrichten naar het gebruik van kassen in het land. Hiernaast hebben ze een nieuw ontwerp voor een stalen kas gepresenteerd, meegewerkt aan een beurs op het gebied van landbouw en voedsel in Moengo en zijn ze gestart met de ontwikkeling van een online kennisplatform. Een stage doen in het buitenland brengt voldoende uitdaging met zich mee, maar daar komt ook bij dat de studenten relatief vrij werden gelaten om hun project zo in te vullen dat het in hun inzicht bij zou dragen aan de ontwikkeling van het land. Gezien de flexibiliteit en vrijheid van het project is het van belang dat de acties en het proces kunnen worden verantwoord. Dit verslag dient ertoe dat het gelopen proces inzichtelijk is voor geïnteresseerden en verantwoord kan worden aan stakeholders.

All rights reserved