SR article

Ontwikkelingsplan Suriname

Voor u ligt een ontwikkelingsplan met als hoogste doel het verbeteren van de agrarische sector van Suriname. Drie studenten van de TU Delft hebben in 2016/2017 onderzoek gedaan naar landbouw, en in het bijzonder naar kassenteelt in Suriname. In hun marktonderzoeksverslag staan aanbevelingen die concreet zijn gemaakt in dit ontwikkelingsplan. Dit plan streeft er dus naar om een praktisch gevolg en advies te geven aan de geobserveerde problemen en kansen. Het is daarnaast te beschouwen als een lijst met verder uitgewerkte suggesties voor vervolgprojecten. Sommige suggesties zijn vrijwel helemaal uitgewerkt en sommige dienen nog verder onderzocht te worden omdat er specifieke kennis ontbrak. Daarnaast bevat dit ontwikkelingsplan ook een lijst van contacten en wordt er ingegaan op de middelen waarmee deze vervolgprojecten uitgevoerd kunnen worden.

All rights reserved