SR article

Ontwerp Kassen Suriname

Een geschikt kasontwerp voor Suriname wordt getoetst aan de volgende criteria: Eenvoudig, Duurzaam, Demontabel en Goedkoop. Door middel van een morfologisch overzicht zijn afgewogen keuzes gemaakt voor verschillende onderdelen van de constructie.

Hiernaast is er literatuuronderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden om de temperatuur van de kas zo laag mogelijk te houden. Het onderscheid kan worden gemaakt tussen koelen door middel van ventilatie of water.

De constructie moet zo luchtig mogelijk zijn om de natuurlijke ventilatie te maximaliseren. Hiernaast kan gebruik worden gemaakt van vernevelaars mits deze kortstondig worden gebruikt. Wanneer de kas vol beplant is en wanneer de gewassen voldoende worden bewaterd is de koelende werking optimaal.

Het kastontwerp is zo ontworpen dat het bestendig is tegen sibiboesies (rukwinden) en daarnaast demontabel. Elk bevestigingsmechanisme kan los en vast worden gezet. Hiernaast bestaat de kas uit één eenheid die zo vaak mogelijk achter elkaar kan worden gezet. Op deze manier kan er klein worden begonnen én kan er uitgebreid worden wanneer de boer succesvol is.

All rights reserved