SR article

Marktonderzoek Kassen Suriname

In Suriname is aan het begin van dit millenium een start gemaakt met de beschermde teelt in kassen. De redenen hiervoor liggen in het veranderende klimaat, wat betreft mileu en economie, en de toegevoegde waarde van kassen door de controle van de groeiomgeving en bevordering van de continuïteit. Kassen beschermen de planten tegen heftige regenval en felle zon en maken het werk van de boer aantrekkelijker en moderner. Dit onderzoek heeft getracht de huidige staat van kassen te onderzoeken en te beschrijven. Tijdens het onderzoek is ook gekeken naar direct inzetbare middelen, zoals het ontwerp van een nieuwe kas, om de ontwikkeling van kassen te stimuleren.

All rights reserved