SR article

Advisory Report

Down below you can find the advisory report for the municipality of Rotterdam.

De route naar een veilig gevoel

 

Minor Responsible Innovation

Matthijs Kosicki, Stijn Koudstaal, Marco Geurtsen, Berend van Veldhuizen, Cindy Geerlings

Geachte ambtenaren van de gemeente Rotterdam, in dit rapport leest u de analyse en interventie van het tweede deel van het onderzoek naar veiligheid in de wijk Keizerswaard. Dit rapport gaat verder op het vorige adviesrapport. Het bevat een verdere analyse, een ontwerp voor een wandelservice voor ouderen, hoe de gedane interventie is verlopen, een reflectie van dit project en het sluit af met een advies aan u.

Probleem definitie en oplossing uit eerste deelonderzoek

De probleem definitie die is gevonden uit het eerste deel van dit onderzoek is als volgt: Er is een verschil in objectieve (gemeten) veiligheid en de perceptie van veiligheid van ouderen in de wijk Keizerswaard. Data en onderzoek op locatie vertelt dat de wijk wel veilig is, desondanks ervaren veel ouderen deze veiligheid niet.

De oplossing die in het eerste deel van dit onderzoek al is gepresenteerd is een terugkerende begeleide wandeling voor ouderen. Ouderen durven dit vaak zelf niet. Zo een wandeling bevordert het veiligheidsgevoel én de beweging van ouderen. De wandeling kan begeleid worden door scholieren zodat het ook nog bijdraagt aan de intergenerationele cohesie. Bovendien kunnen jongeren zelfs veel leren van ouderen. Vaak wordt er vergeten dat senioren al een heel leven met ervaringen achter de rug hebben die ze kunnen delen met anderen.

Optimaal scenario is dat de begeleide wandeling langzamerhand zelfstandig wordt en dat ouderen na loop van tijd zelf in groepjes de wandelroute gaan volgen.

 

Analyse

Om na te gaan of senioren dit idee waarderen hebben we eerst een enquête gehouden, zowel op straat als in zorghuis Aafje Meerweide. Enquêtes die op straat werden gehouden waren niet zo nuttig. De respondenten die over straat liepen hadden natuurlijk niet veel moeite om naar buiten te gaan en hadden in een wandelservice weinig interesse

Resultaten van de enquêtes die in het verzorgingstehuis zijn afgenomen waren echter wel zeer nuttig: een groot deel van de respondenten bleek de wandeling een erg goed idee te vinden. Wat we niet hadden verwacht is dat de senioren het absoluut geen goed idee vinden als er scholieren mee gaan met de wandeling. Dit vinden zij veel te druk.

 

 

 

Service ontwerp Een Blokkie Om

Aan de hand van de feedback van de senioren hebben we een service ontworpen. Deze service is zo ontworpen dat hij niet alleen gebruikt kan worden voor Rotterdam maar door heel Nederland. De service werkt als volgt: Via de site www.eenblokkieom.com kunnen zowel begeleiders als senioren zich aanmelden, senioren kunnen zich ook aanmelden via hun zorgtehuis. Via de site worden begeleiders en senioren op basis van locatie met elkaar gematched. Zo kunnen senioren in contact komen met begeleiders voor het wandelen op een eenvoudige manier. De indeling van de website is erg gebruiksvriendelijk voor ouderen.

Voordat begeleiders mogen meelopen, komen zij op een korte screeningsafspraak en een korte training, waar ze leren hoe ze met ouderen en bijvoorbeeld met rolstoelen moeten omgaan. Als de begeleider de screening en de training gedaan heeft krijgen hij/zij naamkaartjes mee die ze uitdelen aan de senioren waarmee ze wandelen. Dit vergroot het vertrouwen van de senioren. Achteraf wordt er ook een stappen strippenkaart uitgedeeld, hierop kunnen de senioren bijhouden wanneer ze hebben gewandeld en hoeveel stappen ze hebben gezet. De wandelbegeleider houdt de stappen bij op zijn telefoon. De service speelt ook in op senioren die in een rolstoel zitten. De vuistregel is dat er per begeleider 3 senioren mee mogen, waarbij een oudere in een rolstoel voor 2 telt.

Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de route rollator- en rolstoelvriendelijk is, zodat ook senioren die al in een rolstoel zijn beland, zonder problemen kunnen deelnemen aan de wandelroute en ook senioren met een rollator gemakkelijk mee kunnen. Hiervoor is bijvoorbeeld van belang dat er wordt gekeken of de route tramrails passeert. Verder adviseren wij daar waar nodig de bestrating te verbeteren zodat ouderen met rollator of in een rolstoel zo min mogelijk gehinderd worden tijdens de wandeling.

 

We kwamen er gelijk al achter dat de verzorgingshuizen geen tijd en geld hebben om deze service te faciliteren. Daarom hebben we verschillende opties om deze service draaiende te houden:

 

  1. Seniorenhuizen maken de afspraken voor wandelingen en de wandelingen worden gegeven door vrijwilligers uit de buurt. Het knelpunt in deze aanpak is waarschijnlijk het vinden van genoeg vrijwilligers.
  2. De tweede mogelijkheid is een betaalde service. Degene die de wandelingen begeleiden krijgen een kleine bijdrage, namelijk 5 tot 10 euro. Aangezien senioren hier vaak zelf geen geld voor hebben, kan de familie van de oudere zich ook inschrijven op de website om wandelingen voor de oudere te sponsoren. Dit opent ook een tweede optie op om te service ook uitwisselbaar te maken. Als een familielid van familie A een oudere uit familie B begeleid bij een wandeling, dan begeleid een familielid van familie B een oudere uit familie A. Dit kan erg handig zijn omdat familie van ouderen vaak niet dichtbij genoeg woont om elke week even een wandeling te doen. Als deze service uitwisseling breed een groot netwerk bereikt is het mogelijk om erg efficiënt de service uit te wisselen. Het betalen voor een wandelservice of het uitwisselen van een wandelservice gaat ook via het platform

 

Hieronder ziet u de hoofdpagina van de website. Voor meer informatie, handleidingen en procedures wordt u verwezen naar het service ontwerp van “Blokkie Om”. Hierin kunt u lezen wat de handelingen zijn, voor, tijdens en na een wandeling en het tijdschema voor een wandeling.

Interventie

Om te verifiëren of het huidig service ontwerp in praktijk werkt hebben we de service uitgevoerd. Op 20/01/2017 zijn we naar Aafje Meerweide gegaan om met een aantal ouderen te wandelen. 4 licht demente ouderen, waarvan 2 in een rolstoel. We hadden hesjes aan voor de veiligheid en herkenbaarheid en waarop geschreven stond dat we van Een Blokkie Om zijn. Verder hadden we vlaggetjes bij ons en naamkaartjes die we achteraf konden afgeven. Langs de route stonden bordjes met Een Blokkie Om, genummerd 1 tot 5. De hele service (verzamelen, wandeling, afscheid) duurde iets minder dan een uur. We kwamen erachter dat het tijdschema dus ook realistisch is.


 

Reflectie

De ouderen waren erg positief over de interventie. Er werd zelfs gezegd dat we elke week moesten langskomen. We zagen de ouderen opleven vanaf het moment dat ze met ons mee naar buiten gingen. We hebben zelf ook genoten van het wandelen en het horen van verhalen van de ouderen. Dit betekent dus dat de service niet alleen aantrekkelijk is voor de senioren, maar ook voor de begeleiders.

 

Advies

Wij willen u aanraden het wandelen met ouderen voort te zetten. Met behulp van deze service is het mogelijk om dit op een efficiënte manier te financieren. Wij adviseren u daarom om aan de hand van ons uitgewerkte service ontwerp de wandelservice “Blokkie om” op te zetten, om daarmee de gezondheid en gevoelde veiligheid van de ouderen in het gebied rondom Keizerswaard te verbeteren. We hebben namelijk gemerkt dat de zorginstellingen hier zelf geen tijd en geld voor hebben. Het in contact komen van senioren en begeleiders zou nog iets verder uitgewerkt moeten worden. Ook zou er een manier gekozen moeten worden om de financiering van de service op te zetten. Daarnaast adviseren wij ook de bestrating, zebrapaden en tramrail zo te prepareren dat ze goed toegankelijk zijn voor senioren.

 

All rights reserved