SR article

4. Cyclers: Intervention

Beleidsvoorstel veranderingen aan plein de Saen

Veiligheid door infrastructurele verandering ter realisatie van een ontmoedigingsbeleid

Ontmoedigingsbeleid

De (ervaren) veiligheid in de Saen, Assendelft, is onderhevig aan verschillende factoren.
Een van die factoren zijnde de fietsers die het plein gebruiken als afsnijroute.

Figuur 1

 Er zijn verschillende onderliggende redenen die hiertoe geleid hebben, want het plein nodigt fietsers uit om van deze gebruik te maken als route ondanks het feit dat dit niet gewenst is. Er zijn drie (nauwe) toegangswegen richting het plein en de brede opening bij de Kaaik (sloot) die als toegangswegen fungeren voor fietsers om het plein te betreden.
De parkeerfaciliteiten voor fietsers op het plein en de toegangswegen moedigen fietsers aan om tot deze plek door te fietsen en hier pas af te stappen, terwijl de beoogde situatie is dat er afgestapt wordt en vervolgens naar de parkeergelegenheid gelopen wordt. De Saen is ingericht als wandelgebied, waardoor indien fietsers hier eveneens gebruik van maken en op (hoge) snelheid het plein betreden dit tot gevaarlijke situaties kan leiden voor zowel de fietser als de voetganger. Door enkele infrastructurele wijzigingen door te voeren zou, op basis van ons onderzoek, een veiligere situatie gerealiseerd kunnen worden.

De veranderingen zouden niet alleen gericht zijn op een veiligere situatie voor de voetgangers maar ook alternatieve routes voor de fietsers. Hierdoor zou er een gebalanceerde situatie gerealiseerd kunnen worden waar alle partijen erop vooruit gaan in plaats van het inperken van de mogelijkheden van een van deze.

Interventie

Door diverse aanpassingen in en rondom het plein van de Saen te plaatsen zou dit ontmoedigingsbeleid gerealiseerd kunnen worden.

De eerste aanpassing is het plaatsen van hekjes bij twee van de drie nauwe ingangen van het plein bij de hoeken waar het grootste risico op ongevallen aanwezig is. (figuur 2). Dit in combinatie met duidelijke (verkeers)borden waar van te voren aangeven wordt dat fietsers een voetgangersgebied betreden en ze deze hekjes zullen treffen aan het einde van de nauwe doorgang. Hierdoor zullen mogelijkerwijs de fietsers die er toch voor kiezen deze route te kiezen snelheid minderen vanwege het feit dat deze toch af moeten stappen indien ze het plein willen betreden met de fiets. De reden dat slechts twee van de drie ingangen hekjes zullen hebben heeft te maken met brandveiligheid aangezien het plein te allen tijde het plein moeten kunnen bereiken. Hierbij komt ook dat de hekjes omlaag geklapt kunnen worden zodat eventueel de hulpdiensten in gevallen van nood ook hier doorheen kunnen komen. (zie figuur 3)


Figuur 2

 

Deze hekjes zullen vooral effectief zijn ten tijde van de spits, van de fietsers, aangezien het minder aantrekkelijk zal zijn door het winkelcentrum te fietsen. Dit komt vanwege het feit dat fietsers praktisch een voor een door de hekjes zullen moeten en af moeten stappen voordat ze over het plein kunnen fietsen. Indien ze er toch voor kiezen zullen ze pas op het plein zelf opstappen en met minder snelheid het plein oversteken. Deze interventie is pas nuttig indien alternatieve routes worden aangeboden. Hieruit volgt interventie twee.      


Figuur 3.

Figuur 4.

            De tweede interventie omvat een extra fietspad (zie figuur 2) waardoor deze geheel om het winkelcentrum loopt. Hierdoor zullen minder creatieve routes, zoals door het winkelcentrum, noodzakelijk zijn zodat men vrijwillig van de beoogde fietspaden gebruik zullen maken. Het is echter voor fietsers belangrijk dat deze niet benadeeld worden, maar simpelweg een alternatief voorgeschoteld krijgen. De reden dat fietsers gebruik maken van het plein heeft te maken met het feit dat dit in zekere zin aangemoedigd wordt door bijvoorbeeld de fietsparkeerfaciliteiten. Daarnaast zijn het fietspad en de stoep even hoog waardoor het uitnodigend is om deze over te steken, hieruit volgt de derde interventie.    De derde interventie omvat het ontmoedigen van de overgang van fietspaden naar wandelpaden en bestaat uit twee delen. Het fietspad dat langs de grote opening van de Kaaik (sloot) loopt is even hoog als het wandelgedeelte waardoor het uitnodigt om het plein op te fietsen. Hierdoor hadden wij een voorstel om een heg te plaatsen bij dit gedeelte zodat men niet aangemoedigd wordt het plein op te fietsen. (zie figuur 5.)


Figuur 5.

Er zal een opening behouden worden zodat de wandelaars vooralsnog toegang zullen hebben tot het plein, echter zullen fietsers hier eventueel ook gebruik van kunnen maken. Een mogelijke toevoeging zou een bankje zijn die voor de ingang staat zodat het niet een open doorgang is. Het tweede deel van de derde interventie is omtrent de gele probleem zone waar het fietspad even hoog is als de stoep waardoor fietsers dit als opstapje gebruiken om richting het plein fietsen.

 

Concluderend

De interventie omvat een ontmoedigingsbeleid dat gefundeerd is door enkele aanpassingen in de omliggende infrastructuur van het plein. We zouden echter graag nog in gesprek willen gaan over de realiseerbaarheid van het betreffende plan i.v.m. zaken zoals brandveiligheid bijvoorbeeld.

 

Onderzoeksteam Universiteit Leiden en Delft

All rights reserved