Article

Vereisten Eindverslag Stage

Het verslag is in het Engels, met uitzondering van de groep in Suriname, omdat ook de Surinamers in het algemeen geen Engels lezen.

Het verslag bestaat uit vier delen (het vierde heel kort). Een indicatie van het aantal bladzijden is er bij gegeven, maar dat kan per project aanzienlijk verschillen:

 

 1. Beschrijving van het project, dat wil zeggen, de meer technische kant van de zaak, overeenkomstig het projectplan: het prototype, het businessplan, het technische onderzoek, het marktonderzoek. Dit deel van het verslag moet resultaatgericht geschreven zijn. Een lezer die van buitenaf dit verslag leest moet er iets aan hebben, liefst zo, dat hij/zij erop kan verder bouwen. Dit deel van het verslag moet zo geschreven worden dat het op de open-research website ook gepubliceerd kan worden. Dit deel wordt sterker als je daarbij ook de inzichten vanuit de verschillende vakken in je betoog weet te betrekken (daar waar dat relevant is, op een natuurlijke manier).

  30 bladzijden

 2. Beschrijving van het proces, dat wil zeggen, het verhaal: wat ging goed, wat voor tegenslagen waren er, hoe heb je dat opgelost? Wat was de rol van de verschillende stake holders? Dit deel van het verslag hoeft niet (mag wel) zo geschreven te worden dat het gepubliceerd kan worden. Je kunt het plaatsen op het interne deel van de open-research website. Ook (zeker!) dit deel van het verslag wordt sterker als je daarbij ook de inzichten vanuit de verschillende vakken in je betoog weet te betrekken (daar waar dat relevant is, op een natuurlijke manier). Je moet zelf een onderscheid maken tussen informatie die je onder het eerste deel (project) plaatst of onder het tweede deel (proces).

  15 bladzijden

 3. Tenslotte een zelfreflectie: wat hebben we ervan geleerd? Wat zou je achteraf anders gedaan hebben? Wat voor crisissituaties zijn er misschien geweest en hoe zijn we daar uitgekomen, als team, of in samenwerking met de supervisoren, enzovoort enzovoort. Dit deel houd je natuurlijk intern, tussen jou en je supervisoren. Er zijn soms situaties waarin studenten het moeilijk vinden deze zelfreflectie te delen met de lokale stake holders en er zijn zelfs situaties waarin dat onverstandig kan zijn, omdat jullie evaluaties gevoelig kunnen liggen en bijna onvermijdelijk partijdig zijn, in die gevallen waarin de samenwerking niet zo goed liep. Dit deel van het verslag plaats je dus ook niet op het interne deel van de open-research website. Je kunt dit deel als groep schrijven, maar ook individueel, afhankelijk van voorkeur. 5 bladzijden
   
 4. Suggesties voor het vervolg van het project, voor een opdracht voor een volgende studentengroep het volgende jaar, enzovoort. Ook dit deel is alleen relevant voor de plaatselijke begeleider en de TU-begeleider.

  1 bladzijde

Je begeleiders krijgen deze vier delen als pdf-bestand, los of als een bestand, naar voorkeur. Je begeleiders kunnen daarnaast afhankelijk van het project of hun eigen overwegingen additionele eisen aan het verslag hebben. Je zult dat dan wel van henzelf horen.

Inleveren: uiterlijk 6 februari