Course

Case Study Sustainable Entrepreneurship

(WM4017TU - 15 ECTS)

Een goede, duurzame onderneming heeft wel de eigenschappen van een standaard onderneming; de onderneming is innovatief en financieel levensvatbaar, benadert het op te lossen probleem zo holistisch mogelijk en levert een product dat een daadwerkelijke behoefte van de doelgroep vervult.