Course

Business Marketing and Finance

(WM0619TU - 3 ECTS)

Bedrijfseconomie houdt zich bezig met bedrijfseconomisch handelen binnen de bedrijven. Economisch handelen betekent dat geprobeerd wordt om doelstellingen te bereiken op een zo zuinig mogelijke manier (efficiency) of met een gegeven hoeveelheid middelen de doelstellingen zo goed mogelijk bereiken (effectiviteit)(P. de Boer e.a.: Basisboek Bedrijfseconomie).