Article

Vision Gingerresearch Suite

Kennis ontstaat uit sociale interactie. Dit Openresearch platform is een samenwerkings- en publicatieplatform voor studenten en professionals die onderzoek willen doen naar maatschappelijke verantwoorde en duurzame innovaties. Onderwijs, onderzoek, valorisatie en entrepreneurship gaan hier hand in hand.


Het platform stelt mensen in staat onderzoek te doen en samen te werken aan projecten met behoud van individuele identiteit (ook copyright). Deelnemers presenteren het onderzoek op aantrekkelijke en toegankelijke wijze en kunnen aan elkaar feedback vragen. Verschillende betrokken minoren en modules van verschillende universiteiten maken gebruik van dit platform.

Betrokken universiteiten en bedrijven delen hun kennis (gedeeltelijk) openbaar. De afgeschermde studentenomgeving faciliteert een beschermd onderzoeksklimaat. Goede prestaties en publicaties worden gevalideerd en kunnen openbaar worden gemaakt. Het werk van de studenten vormt de basis voor hetgeen de onderwijsinstellingen publiceren met 'de buitenwereld'.

Het Openresearch platform wordt een belangrijke bron voor kennis en interactie op het gebied van Responsible Innovation voor zowel studenten, docenten als mensen uit het bedrijfsleven. Goede redactie zorgt voor een up-to-date en interessante beleving van laatste inzichten en onderzoek op het gebied van Responsible Innovation.

Dit redactionele platform wordt ontworpen door Caroline Nevejan in samenwerking met Driebit en TU Delft.