Project

Amsterdam Students

Wie zijn wij?

Wij zijn 5 studenten uit Delft, en kijken naar hoe alleenstaande moeders meer kunnen participeren in de plaatselijke samenleving. De focus ligt op moeders in de Vensterpolder en Holendrecht. Door middel van de dagelijkse ritmes van de levens van deze moeders te bestuderen, hopen wij te kunnen bij dragen aan meer in verbondenheid.

Klik hier om onze resultaten te bekijken.

Who are we?

We are 5 students from Delft, who are researching how single mothers can become more involved in their local community. The focus lies on the mothers in the Vensterpolder and Holendrecht. By looking at the daily rhythms of their lives, we hope to identify the challenges and contribute to an increasing level of connectivity.

Click here to read about our results. 

No results