Article

Texelse courant day 5: Studenten TUDelft presenteren toekomstvisie Texel

In De Verzamelpost in Den Hoorn hebben dertig studenten van de Technische Universiteit Delft afgelopen vrijdag de resultaten gepresenteerd van hun duurzaamheidsstudie voor Texel.

Foto TU Delft studenten op Texel.jpg

In dit onderzoeksproject van tien weken hebben de studenten aanvankelijk in kleine groepen verschillende onderwerpen binnen duurzaamheid onderzocht. In de eerste weken hebben ze dit gedaan vanuit Delft en afgelopen week hebben ze hun vooronderzoek getoetst op Texel. Het resultaat betreft een bondig verslag en een aantal verhaallijnen waarin de bandbreedte van een mogelijke duurzame toekomst wordt geschetst tot het jaar 2065. In 2065 is Texel een duurzaam eiland, dat weliswaar een goede relatie heeft met de rest van Nederland en de wereld, maar in vele opzichten zelfvoorzienend is zonder bijvoorbeeld overbodig transport van afval, materialen en voedsel. Waar sociale waarden in balans zijn met economische waarden en natuur.

Ambitieuze plannen
De studenten presenteerden verschillende scenario’s waarin een aantal ambitieuze plannen voor Texel zijn geïntegreerd. Zo worden bijvoorbeeld een drijvende Universiteit van Texel en een exlusieve 5 sterren toeristenindustrie genoemd.  In de scenario’s wordt in de eerste decennia virtual reality steeds belangrijker en gewoner voor vakantiegangers, maar daarna wordt een écht bezoek aan het eiland de meest exclusieve vakantie. Ook zwevende voertuigen, continu op locatie onderwijs, een digitale assistent, een nano-douche en 3D-geprint voedsel en kleding worden als toekomstige technologische innovaties voorgesteld.

Bondig verslag
In het verslag van de studenten ligt de nadruk vooral op het beschrijven van de toekomstige veranderingen op Texel vanuit een maatschappelijk perspectief. Hierin wordt specifiek het belang van de afweging tussen vernieuwing en instandhouding van Texel genoemd. Deze twee tegenhangers staan centraal in twee verschillende verhaallijnen naar de geschetste toekomst.

Toekomstbeleving
De twee verhaallijnen werden in de presentatie op verschillende manieren voorgesteld. Een opvoering liet zien hoe twee denkbeeldige tweelingzussen hun leven op Texel zouden zien veranderen in de aankomende vijftig jaar. Een documentaire liet zien hoe de ervaring van een toerist op Texel verandert in de toekomst. Met deze verhalen nodigde de studenten de inwoners en bestuurders van Texel uit om na te denken over hoe hún toekomst er uit moet komen te zien. 

Verstorende gebeurtenissen als katalysator
Volgens de wetenschap is verandering – zoals transitie naar een duurzaam eiland - een langzaam, schokkerig en vaak onvoorspelbaar proces. Soms wordt ervaren dat duurzame initiatieven maar traag terrein winnen, totdat ontwrichtende  gebeurtenissen versnelde innovatie uitlokken. Na zo’n gebeurtenis volgt aanpassing en dit gebeurt vaak met behulp van de nieuwste technologiën. Het lijkt realistisch dat ook de komende decennia verschillende soorten ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden. In de scenario’s van de studenten zijn dat een ecologische, een technologische en een economische crisis. De studenten laten zien hoe Texel deze ingrijpende gebeurtenissen aan kan grijpen om in de toekomst grote veranderingen richting duurzaamheid te versnellen.

VerzamelPost als centrale basis
De studenten zijn de hele week gastvrij ontvangen door De VerzamelPost in Den Hoorn, waar gewerkt wordt aan en door een gemeenschap van Texelse zelfstandige ondernemers. De zelfstandigen kunnen elkaar waar gewenst helpen. Kruisbestuiving tussen de ondernemers wordt gefaciliteerd.  Van dit netwerk hebben ook de studenten deze week deel uit gemaakt, waardoor ze in contact kwamen met allerlei Texelaars en veel geleerd hebben over de eilandgemeenschap. De lokale en vegetarische maaltijden voor de studenten werden verzorgd door De Knip en Texelse Kost. Volgens een van de studenten was het eten, dat verzorgd werd door De Knip en Texelse Kost, ‘vele malen beter dan in mijn studentenhuis!’

Nalezen resultaat
Volgens wethouder Eric Hercules, die de resultaten in persoon in ontvangst heeft genomen, was de ‘puike’ presentatie ‘verdraaid goed’, en gaven de resultaten meer dan voldoende stof tot nadenken voor alle inwoners op Texel. Het verslag en de verhaallijnen worden beschikbaar gesteld voor alle geïnteresseerden via de website:

http://tudelft.gingerresearch.net/page/14177/texel-week-final-products-january-2016