Article

Texelse courant: day 4

IMG_1883.JPG

‘Out of the box denken’ en visualiseren in een samenwerkingsproces

De vierde dag van onze Texel week draait om het uitwerken van een gezamenlijke visie waarin verschillende duurzaamheidsthema’s worden gecombineerd. De dag is gestart met het samenvatten van eerdere bevindingen wat heeft geleid tot een tweetal bewandelbare richtingen om te komen tot een duurzaam Texel in 2065.

‘Out of the box’ denken

Om de gedachtegang te stimuleren is er voor gekozen om buiten de kaders te denken, aangezien er binnen 50 jaar lastig te voorspellen is wat er zal gebeuren. Dit ‘out of the box’ denken heeft onze gedachten getriggerd en geresulteerd in bijna onwerkelijke oplossingen en situaties. Juist omdat dit scenario moeilijk voor te stellen is, is er een middel nodig om deze toekomst te visualiseren.

Visualisaties als middel
Deze visualisaties zijn nodig om communicatie mogelijk te maken, zowel binnen de groep van studenten als met de inwoners van Texel. Tijdens deze week worden visualisaties gebruikt voor twee verschillende doeleinden, betreffende interne communicatie tijdens het proces en externe communicatie van het eindproduct. Het eindproduct hebben wij gevisualiseerd door middel van het creëren van een filmpje over de persoonlijke verhaallijn van een denkbeeldige inwoner van Texel en een documentaire over een toekomstig Texel. Om het gehele systeem van de mogelijke toekomst van Texel in 2065 duidelijk te maken, is een combinatie gebruikt van tekst en infographics om de tekst te verhelderen.

Diversiteit in een samenwerkingsproces
De groep bestaat uit studenten van zowel diverse studies aan de TU Delft als verschillende nationaliteiten. Deze diversiteit is een uitdaging, maar zorgt vooral voor verschillende perspectieven die leiden tot een complete benadering van casus Texel 2065. Wij zijn verrast hoe goed de communicatie binnen onze groep deze week is verlopen en zien dat het hebben van een gezamenlijk doel heeft geleid tot een goed proces. Wat heeft bijgedragen aan dit proces is het werken in een gezamenlijke ruimte met zowel ondernemers van Texel als onze medestudenten. De Verzamelpost heeft ons hierin gefaciliteerd en ons bovendien in contact gebracht met inspirerende bewoners van Texel.

We hopen dat plekken zoals deze leiden tot het samenbrengen van diverse mensen, bedrijven en ideeën om tot een gezamenlijk gedragen visie voor Texel te komen.